Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Somut ve Soyut Anlam
 • Bağlantılı Yazılar

  04 | Yan Anlam

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Beş duyu organında biriyle algılanabilen, maddesi olan kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere somut kelimeler denir; bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de somut anlam denir
  .
  Örnekler;
  Ağaç, taş, ev, mavi, soğuk, su, masa, yol, yürümek, koşmak...

  Soyut anlamlı kelimeler mecazlı kullanılarak somuta aktarılabilir.

  “Yazınızda kuru bir anlatım görüyorum.”
  “Adam yıldızlara basa basa yürüyordu.”

  Somut ve Soyut Anlam


  Bir sözcük, duyu organlarından biri yoluyla algılanabilen bir varlığı gösterirse “somut anlamlı”, duyu organları yoluyla algılanamayıp da zihinde var olan kavramları gösterirse “soyut anlamlı” sözcük adını alır.

  Örnek :
  Ağaç, taş, hava, ses, koku, çiçek. (somut anlam)
  Mutluluk, Sevgi, korku, kin, dostluk, insanlık. (soyut anlam)

  Somut ve Soyut Anlamla İlgili Uyarılar :
  1 - Bir sözcük temel anlamıyla somutken cümlede kazandığı anlamıyla soyut olabilir.
  Bu yüzden sözcükler somutluk soyutluk yönünden değerlendirilirken cümle içinde kazandığı anlama göre değerlendirilir.
  Örnek :
  Sözgelimi “hava” sözcüğü dokunma duyusuyla ilgili somut bir anlam taşırken “Eski eşyalar salona ayrı bir hava vermiş.” cümlesinde soyut bir anlam kazanacak şekilde kullanılmıştır.

  2 - Aktarma yoluyla somut anlamlı bir sözcük bir somut anlam daha kazanarak kullanılabilir.
  Örnek :
  Organ adı olan somut anlamlı “ayak” sözcüğü, “sıranın ayağı, masanın ayağı, köprünün ayağı” gibi kullanımlarda yeni bir somut anlam kazanmıştır.

  3 - Soyut bir kavramın gözle görünür kılınması için somut anlamlı bir sözcükle anlatılması söz konusu olabilir. Bu duruma somutlama denir.
  Örnek :
  Bu sözlerin onu kırmış. (“Üzmek”,”kırmak” la somutlaştırılmıştır.)
  Sanki bakışlarıyla bizi eziyordu. (“aşağılayıp, küçümsemek”,”ezmek” le somutlaştırılmıştır.)
  Kanunları çiğnemek suçtur.
  (“ihlal edip, uymamak”, “çiğnemek” sözcüğüyle somutlaştırılmıştır.)

  4 - Deyimlerimizin bir bölümü somutlamaya örnektir.
  Örnek :
  Öküz altında buzağı aramak (Akla uymayan bahanelerle suç ve suçlu bulma çabası)
  Öp babanın elini (beklenmedik bir durum)
  Örümcek kafalı (geri düşünceli, yenilikleri kabul etmeyen)

  5 - ü Soyut anlamlı bir sözcük cümle içinde bir soyut anlam daha kazanarak kullanılabilir.
  Örnek :
  Karnım henüz doymuş değil. (soyut-temel anlam)
  Ömrü boyunca okudu, hala okumaya doydu diyemem. (Soyut-mecaz anlam)
  Çok Okundular Çok.